Skip to content

Shree Hanuman Chalisa in Hindi

Shree Hanuman Chalisa in Hindi

Shree Hanuman Chalisa in Hindi

    श्री हनुमान चालीसा दोहा : श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि।बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।बल… Read More »Shree Hanuman Chalisa in Hindi